پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویب قانونی برای معیشت قانون‌گذاران افغان

ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان افغانستان طرح قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان را تصویب کرد. این طرح در چهار فصل و ۲۰ ماده به اکثریت آراء تصویب شد، اما تعداد انگشت شماری از اعضای مجلس با این طرح مخالف اند. در این قانون ماده های تازه ای برای تامین امنیت و امتیازات و حقوق ماهانه اعضای مجلس پس از پایان کار در پارلمان جا داده شده است.

سید انور از کابل گزارش میدهد