پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد تاجران هرات از 'سیاست دوگانه' دراجرای قوانین مالیاتی

شماری از تاجران هرات از آنچه که سیاست دوگانه مقامات دولت افغانستان دراجرای قوانین مالیاتی می خوانند، انتقاد کرده اند.

سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات می گوید بیش از ۵۰ درصد از تاجران هرات در اعتراض به این سیاست، جواز فعالیت شان را لغو کرده اند.

او دلیل این اقدام را اجرا شدن مو به موی مقررات مربوط به محصول و مالیات در هرات، و عدم سختگیری های مشابه در دیگر ولایات افغانستان عنوان می کند.

پیش از این ریاست گمرک هرات نیز نسبت به تغییر مسیر محموله های وارداتی مواد سوخت به افغانستان و تورید آن از بندرهای که فاقد اداره نورم و ستندرد (تعیین کیفیت) هستند هشدار داده بود.

محمد قاضی زاده گزارش میدهد.