قانون 'مصونیت و حقوق اعضای پارلمان'؛ نظرات شما

در برنامه صدای شما (سه‌شنبه) از رادیو بی‌بی‌سی:

مجلس نمایندگان افغانستان به تازگی قانونی را تصویب کرده که براساس آن اعضای پارلمان این کشور پس از دوره وکالت از حقوق و امتیازات خاصی برخوردار خواهند شد.

طرح قانون "مصونیت و حقوق اعضای پارلمان" در چهار فصل و ۲۰ ماده با مخالفت تنها ۸ نفر در مجلس نمایندگان تصویب شد.

در آن جلسه ۱۲۵ نماینده حاضر بودند. طبق این قانون، هر عضو پارلمان که در انتخابات بعدی ناکام بماند، ۲۵ درصد از معاش فعلی اش به صورت مادام العمر برایش داده می شود.

در کنار این دو محافظ، پاسپورت سیاسی به خود نماینده مجلس (پس از دوره وکالت) و پاسپورت خدمت برای خانواده اش نیز داده خواهد شد.

در مراسم‌ رسمی نیز از نماینده مجلس دعوت شده و می‌تواند به عنوان یک شخصیت ملی شرکت کند. این یکی از محدود قوانینی بود که بدون جنجال و سر و صدا در مجلس نمایندگان به تصویب رسید.

نظر شما در باره این قانون چیست؟

چقدر نیاز است که اعضای پارلمان پس از دوران وکالت امتیازات ویژه و مادام العمر داشته باشند؟

اینجا نظر بدهید و اگر می خواهید در برنامه شرکت کنید، لطفا شماره تلفن خود را در اختیار ما قرار دهید. این هم شماره تلفن ماست در زمان پخش برنامه: ۰۰۴۴۲۰۷۴۳۶۰۹۱۹