پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شمارش مجدد آرای انتخابات ریاست جمهوری پنجشنبه آغاز می شود

کمیسیون مستقل انتخاباتات افغانستان اعلام کرده که بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با سه روز تاخیر، از پنجشنبه شروع می شود. قرار است که آرای بیش از بیست و دو هزار مرکز رای گیری سراسر افغانستان دوباره بررسی شود. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که بررسی آرا از سه هزار صندوق موجود در کابل که پانزده درصد تمام آرا است، آغاز خواهد شد. نامزدهای انتخاباتی افغانستان با میانجگری جان کری وزیر خارجه آمریکا، برای حل بحران انتخابات توافق کردند که تمامی آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در کابل مورد بررسی دوباره قرار بگیرد تا "آرای پاک از آرای ناپاک" جدا شود.

اسماعیل شهامت از کابل گزارش می دهد.