اعتراضات گسترده در افغانستان علیه تصویب قانون امتیازات اعضای پارلمان

Image caption عکس ها از معترضان

شماری از جوانان و فعالان مدنی در کابل در اعتراض به تصویب طرح قانون "حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی" در برابر پارلمان افغانستان دست به اعترض زدند.

این اعتراض با اشتراک تعدادی از نویسندگان، روزنامه نگاران و شهروندان کابل برگزار شد.

معترضان با تجمع در مقابل پارلمان افغانستان کارت‌های سرخ را به رسم اعتراض بلند کردند و تصویب طرح "حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی" را تضمین "استمرار و تداوم منافع مادی و معنوی نمایندگان" پس از ختم دوره وکالت خواندند.

خواست اساسی این معترضان جلوگیری از توشیح مصوبه این قانون توسط ریاست جمهوری افغانستان است. هرچند مجلس سنای افغانستان آن را رد کرده اما قرار است کمیته مختلط دو مجلس در مورد آن تشکیل جلسه بدهند.

Image caption معترضان شعارهایی بر ضد اعضای پارلمان با خود حمل می‌کردند

در یک بیانیه معترضان آمده که اگر طرح این قانون تصویب شود به نمایندگان مجلسین شورای ملی، خانه‌های مسکونی، بیمه بهداشتی، مصونیت قضایی و حقوق و امتیازات دپلماتیک در سفرهای خارجی هنگام گردشگری و زیارت و یا معالجه در نظر گرفته خواهد شد و ۲۵ درصد از مزد ماهانه شان به صورت دوامدار تا پایان عمر برای شان اجرا خواهد شد.

در میان معترضان بعضی از اعضای مجلس نمایندگان افغاستان از جمله رمضان بشردوست و بکتاش سیاووش نمایندگان کابل در مجلس نیز حضور داشتند.

معترضان همچنین این اقدام مجلس نمایندگان افغانستان را "استبداد پارلمان" خوانده و گفته اند که خواهان لغو قطعی طرح قانون حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی هستند چون "این مصوبه در مغایرت با مواد قانون اساسی قرار دارد."

آن ها همچنین گفته اند که در کنار لغو این مصوبه همچنین می خواهند که قانون حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی مورد بازنگری قرار گیرد و در قانون انتخابات در خصوص شرایط نامزدی در شورای ملی توجه شود.

این معترضان هشدار داده اند که در صورتی که به خواسته های شان رسیدگی نشود به اعتراضات گسترده تری ادامه خواهند داد.

تجمعات مشابه بر ضد تصویب طرح قانون "حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی" در شهرهای دیگر افغانستان از جمله هرات و مزارشریف نیز برگزار شد.

قانون جنجالی

Image caption تعدادی از اعضای مجلس از جمله رمضان بشردوست و بکتاش سیاووش نمایندگان کابل در جمع معترضان ظاهر شدند

طرح قانون حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی در حالی اعتراضات گسترده ای را به همراه داشته که روز شنبه ۲۱ سرطان/تیر مجلس نمایندگان افغانستان این طرح که برای اعضای مجلس در زمان خدمت و بعد از ختم مدت کاری امتیازات ویژه ای قایل شده است را با اکثریت آرا تصویب کرد.

در روزهای گذشته نیز گردهمایی های بر علیه این قانون در کابل و شهرهای دیگر افغانستان برگزار شده است و مجلس سنا نیز در جلسه روز سه شنبه ۲۴ سرطان/تیر این مصوده را در جلسه عمومی به بحث گذاشتند و در نهایت آن را با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه، رد کردند.

اعضای مجلس هم گفته اند که صورت تصویب و توشیح این مصوبه اعضای شورای ملی پس از ختم دوره وکالت مستحق گذرنامه سیاسی خواهند بود و به اعضای خانواده شان گذرنامه خدمت داده خواهد شد، همچنین دو نگهبان برای هر عضو مجلس نیز در نظر گرفته خواهد شد و ۲۵ درصد از مزد ماهانه شان به صورت دوامدار اجرا می شود.

این طرح در چهار فصل و ۲۰ ماده در نشست دیروز مجلس نمایندگان افغانستان با اکثریت آراء تصویب شد، تعداد انگشت شماری از اعضای مجلس با تصویب این طرح مخالفت کردند.

مطالب مرتبط