پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز انتقال آرای انتخابات افغانستان توسط آیساف

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید انتقال صندوق های رای از برخی ولایات به کابل توسط نیروهای بین المللی یاری امنیتی یا آیساف روز جمعه آغاز شده است.

پیش از این روند بررسی آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حضور ناظران بین المللی و داخلی در کمیسیون انتخابات آغاز شد.

با این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده هنوز ستاد انتخاباتی دو نامزد درباره شیوه باطل کردن آرای تقلبی اختلاف نظر دارند.

این کمیسیون، دیروز رسما روند بررسی آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرد.

سریر احمد برمک، کمشنر کیمسیون مستقل انتخابات افغانستان در آغاز گفتگوی با سید انور خبرنگار بی بی سی در کابل در مورد چگونگی روند تفتیش و بررسی آراء توضیح میدهد