چگونه می توان به آسیب دیدگان کمک کرد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چگونه می توان به آسیب دیدگان کمک کرد؟

حق نشر عکس

پس از حمله مرگبار انتحاری در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا، شماری از سازمان های اجتماعی و فعالان جامعه مدنی در کابل، قندهار و برخی ولایات دیگر برای کمک به آسیب دیدگان شتافتند. در پی لغزش زمین در ولسوالی ارگوی بدخشان نیز برخی از این سازمان ها و فعالان و حتی مردم عادی به آسیب دیدگان کمک کردند. در نشست روز شنبه مجلس نمایندگان افغانستان نیز برخی از اعضای مجلس موضوع کمک به آسیب دیدگان ارگون از سوی وکلا را مطرح کردند، اما این پیشنهاد از سوی برخی اعضای دیگر مجلس رد شد.

سید انور خبر نگار بی بی سی در کابل در این برنامه صدای شما روز یکشنبه چگونگی ترویج فرهنگ کمک از سوی مردم به آسیب دیدگان را با شنوندگان بی بی سی بحث کرده است.