ازدواج در خوردسالی چه پیآمدهایی برای خانواده و جامعه دارد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ازدواج در خوردسالی چه پیآمدهایی برای خانواده و جامعه دارد؟

تخمین زده می شود که بیش نیم دختران افغان قبل از رسیدن به سن 19 سالگی در افغانستان ازدواج می کنند. معمول ترین سن ازدواج در افغانستان هم 15-16 سال خوانده شده است. با آن‌که بسیاری از خانواده ها ازدواج دختران خوردسال را مخفی نگه می دارند، ولی در چند سال گذشته صدها مورد از این گونه ازدواج ها در نهادهای حقوق بشری ثبت شده است. برخی خانواده ها گفته اند بدلیل مشکلات اقتصادی، دختران شان را در خوردسالی عروس می‌کنند.

اما آیا واقعا چنین است؟ ازدواج در خوردسالی چه پیآمدهایی برای خانواده و جامعه دارد؟ این موضوع در برنامه صدای شما با میزبانی علی آرین بررسی شده است.