پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا منازعه فلسطین و اسراییل راه حل دارد؟

حق نشر عکس Reuters

بحران جاری غزه بیش از دو هفته است که ادامه دارد. این بحران مرتباً اتفاق می افتد و جانشین روند صلح اسراییلیان و فلسطینیان می شود. این بحران امر صلح را برای اسراییل و تشکیلات خود گردان فلسطین به طور همسانی دشوار می سازد. به نظر بسیاری از تحلیلگران، تا زمانی که آنها پیش از رسیدن به صلح، از نفرت و خشونت نسبت به یکدیگر دست نکشند، این بحران همچنان ادامه خواهد یافت.

منازعه اسراییل و فلسطینیان یک از طولانی ترین منازعات است که حدود ۷ دهه ادامه داشته است. نتیجه این رویارویی همواره فاجعه بار بوده است، به ویژه برای غیر نظامیان، اما آیا پس از حدود ۷۰ سال، راه حلی برای آن وجود دارد؟ و اگر دارد آن راه حل یا راه های حل کدام اند؟

آصف معروف در بحث این هفته این مسایل را با دکتر منصور فرهنگ استاد دانشگاه در نیویورک، مئییر جاودانفر استاد دانشگاه تل آویو در اسراییل و امیر طاهری روزنامه نگار آزاد در لندن، بررسی کرده است.