پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تیرباران غیرنظامیان در غور

از ولایت غور خبر می‌رسد که ۱۴ فرد ملکی به شمول سه زن توسط افراد مسلح تیرباران شده اند. سید اعلا رحمتی والی غور به بی بی سی گفته ۴ عضو یک خانواده به شمول داماد، عروس و خواهر و مادر داماد هم شامل کشته شدگان اند. او طالبان محلی را عامل این کشتار خوانده، طالبان اما دست داشتن در این حادثه را رد کرده و آن را محکوم کرده اند. مقام های محلی در غور گفته اند که همه کشته شدگان متعلق به قوم هزاره بوده اند. محمد قاضی زاده گزارش میدهد