پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دلدادگان بامیانی؛ شکوه عشق و بیم جان

محمدعلی و ذکیه، دلباختگان معروف بامیانی، پس از ماهها فرار از دست پلیس و اعضای خانواده، حالا به خانه بازگشته‌اند، اما هنوز هم زندگی پنهانی دارند. آنها به دلیل ازدواج فراقومی تهدید به مرگ شده‌اند. علی هزاره و ذکیه تاجیک است. ایوب آروین که برای شنیدن داستان عشق پرماجرای آن دو به بامیان رفته، میگوید آنها در سایه ترس، احساس آزادی خود را از دست داده‌اند.