پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توقف بررسی و شمارش آرا

تفتیش و بازشماری آرای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان به دلیل اختلاف نظر میان دو تیم رقیب تا پایان تعطیلات عید متوقف شده، باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا از هردو طرف خواسته گفتگو برای اجرای توافقات شان را ادامه دهند. تیم‌های انتخاباتی رقیب همدیگر را عامل توقف روند شمارش آرا می‌دانند.

در این باره قصر سفید اعلامیه‌ای منتشر کرده و در آن آمده که رئیس جمهور اوباما از هردو نامزد ریاست جمهوری در افغانستان خواسته چارچوب سیاسی را که قبلا درباره اش به توافق رسیده اند به مردم اعلام کنند و به گفتگوهای خود در مورد جزئیات مربوط به اجرای آن را ادامه بدهند تا اطمینان حاصل شود که مردم افغانستان به پروسه جاری و نتایج آن اعتماد کامل دارند.

گزارش وحید پیکان را بشنویم که از کابل فرستاده است.