پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی: دیوارنگاری در افغانستان

گرافیتی یا دیوار نگاری هنری خیابانی است که امروزه در بیشتر شهرهای جهان معمول است. کمتر شهری را در دنیا میتوانید بیابید که هنگام قدم زدن چشم‌تان به نقاشی های بزرگ بر دیوارها و نگاره های با طرح های مختلف در سطح شهر نیفتد .

گرافیتی یا دیوارنگاری هنری به تصویر کشیدن نقش‌ها، شکل ها ، نوشته ها ، نماد و نشانه ها بر روی دیوار و سطح شهر ها و مکان های عمومی است که بخشی از هنر خیابانی به شمار می رود.

این دیوارنگاری‌ها در سال‌های اخیر به دیوارهای افغانستان نیز رسیده اند. در سال ‌های اخیر شماری از جوانان افغان به هنر گرافیتی یا دیوارنگاری رو آرده اند و برای انتقال پیام شان به مخاطب عام از این هنر استفاده می کنند و به ترویج این هنر در میان جوانان می پردازند.

در بحث فرهنگی هفته محب مدثر موضوع هنر گرافیتی در افغانستان را با هنرمندان و دیوارنگاران افغان به بحث گرفته است.

عظیم فخری دیوار نگار جوان افغان ٬ حامد حسن زاده استاد هنر در دانشگاه از کابل و رامین نقشبندی از اعضای گروه " تلالو" گروه دیوارنگاری در شمال افغانستان از شهر مزارشریف در این بحث شرکت کرده اند .