پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگوی ضیا شهریار با محمود کرزی

محمود کرزی، برادر رئیس جمهور حامد کرزی می‌گوید پسر عمویش، حشمت، با "انگیزه سیاسی" ترور شده و او مطمئن است که طالبان در این حادثه دست نداشته اند.

آقای کرزی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفت: "من با اطمینان می‌توانم بگویم که این کار طالبان نیست. این یک قتل سیاسی است. اما من به حکومت افغانستان اعتماد لازم را ندارم که این قضیه را تحقیق کند و قاتل اصلی را پیدا کند."

به گفته مقامات دولتی در قندهار، حشمت خلیل کرزی پسر کاکا (عموی) حامد کرزی و از حامیان با نفوذ اشرف غنی احمدزی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، روز سه شنبه در یک حمله انتحاری کشته شد.

ضیا شهریار در این مورد با آقای کرزی گفت‌وگو کرده است.