پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی: جایگاه جهانی موسیقی افغانستان

در بحث فرهنگی این هفته محب مدثر ظرفیت‌های موسیقی افغانستان برای گسترش در سطح منطقه و جهان را با سه کارشناس موسیقی افغانستان بررسی کرده است.

ببرک وسا آهنگ‌ساز و رهبر ارکستر موسیقی از آلمان، محمد حسین آرمان نوازنده ،آوازخوان و موسیقی‌دان سرشناس افغان از سویس و صدیق قیام موسقی‌دان معروف افغان از کابل در این بحث حضور دارند