پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توقف مجدد بازبینی آرا

پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای چهارمین بار متوقف شد. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید تیم عبدالله عبدالله و دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد، یوناما، خواهان مهلت بیست و چهار ساعته برای از سرگیری تفتیش آرا شدند. اختلاف نظر، بر سر طرزالعمل ابطال آرا بروز کرده است و تیم آقای عبدالله می گوید تا زمانی که پیشنهاد آنها در مورد این طرز العمل در نظر گرفته نشده، به پروسه باز نخواهند گشت. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می دهد