بررسی آرا انتخابات بدون حضور ناظران عبدالله آغاز شد

حق نشر عکس

کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که این کمیسیون بررسی آرا انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را عصر امروز، یکشنبه، ۱۲ اسد/ مرداد آغاز کرده است.

نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این کمیسیون در قالب دو تیم دو صد نفری قبل از ظهر و بعد ظهر بررسی را آغاز کرده‌است.

او افزود:" کمیسیون انتخابات، دیروز/ شنبه منتظر تیم آقای عبدالله بود و قبل از ظهر امروز نیز تیم نوبت صبح منتظر ماند، ولی تیم آقای عبدالله به روند نپیوست و تیم کاری نوبت دوم، عملا عصر به کار خود آغاز کرده ولی تیم آقای عبد الله هنوز حضور ندارد."

آقای نور گفت که این کمیسیون تیم آقای عبدالله را تشویق می‌کند که بیایند و از روند بررسی مجدد آرا نظارت کند و دروازه کمیسیون انتخابات بر روی ناظران این تیم باز است.

او گفت تمام خواست‌های که را که تیم آقای عبدالله برای پیوستن به روند بررسی آرا پیشنهاد کرد بود توسط سازمان ملل در نظر گرفته شده و امید که هیج بهانه‌ای باقی نمانده باشد که مانع از پیوستن تیم عبدالله به روند انتخابات شود.

آقای نور تاکید کرد که این کمیسیون نمی‌تواند بیشتر از این روند بررسی را به تعویق اندازد و نتایج بررسی نیز به دلیل حضور صدها ناظر بین‌المللی از اعتبار لازم برخوردار خواهد بود.

او افزود که اکنون ۲۰۰ ناظر و ۷۰۰ مشاهد بین‌المللی برای نظارت بر انتخابات افغانستان حضور دارند که می‌تواند به روند بررسی مشروعیت بخشد.

آقای نور تاکید کرد که این کمیسیون روند بررسی آرا را مطابق وعده ای که آقای عبدالله کرده بود از سر گرفته و سازمان ملل نیز طرز العمل ابطال آراء را که مورد تایید هر دو نامزد بوده به این کمیسیون داده است.

سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان تصریح کرد که بعد از دریافت این طرزالعمل، اعضا کمیسیون مفاد آنرا به بحث گرفت و با اکثریت آرا آنرا تصویب کرد و اجرایی دانست.

او در ادامه تصریح کرد که کمیسیون انتخابات به دو تیم انتخاباتی فرصت کافی داده بود و بعد از این نمی‌تواند این روند را بیشتر به تعویق اندازد.

آقای نور افزود که بیش از ۱۹ هزار صندوق رای بدون کدام مشکل از ۳۱ ولایت افغانستان به کمک نیروهای ایساف و سازمان ملل به کابل منتقل شده‌است.

او تصریح کرد که این تعداد ۷۸.۲ درصد از کل صندوقهایی است که در ۲۴ جوزا/ خرداد مردم سراسر افغانستان به آنها رای ریخته بودند.

آقای نور تاکید کرد که ۱۱۹ صندوق باقی مانده از ولایت غور نیز به زودی به کابل خواهد رسید.

او گفت که تعداد افرادی که بر روند بررسی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نظارت دارند به بیش از دو هزار نفر می‌رسند که شامل ناظران نامزدها، ناظران جامعه بین المللی و نهادهای جامعه مدنی هستند.

او درباره روند مدیریت بررسی مجدد آرا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت که از نظر مدیریتی نظارت بر روند بررسی به عهده کمیسیون مستقل انتخابات است ولی سازمان ملل نیز در این زمینه همکاری فنی می‌کند.

روند بررسی آرا پیش از این چهار بار متوقف شده و دوباره از سر گرفته شده.