مغاره نشین بامیانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مغاره‌نشینی در بامیان، موزه‌ای زنده از زندگی ۱۵۰۰ سال پیش

مغاره‌های اطراف پیکره‌های ویران شده بودا در بامیان افغانستان صدها سال متروک بود، اما در سالهای اخیر صدها خانواده به این مغاره‌ها بازگشته‌اند. می‌گویند نداری و بی‌زمینی آنها را به مغاره‌نشینی بازگردانده ولی توان کنار آمدن با دشواری‌های درون مغاره را هم ندارند. ایوب آروین در سفری به بامیان نگاهی کرده به گوشه‌هایی از زندگی مغاره‌نشینان این شهر.