آیا روسیه و غرب در آستانۀ یک جنگ سرد نو قرار دارند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا روسیه و غرب در آستانۀ یک جنگ سرد نو قرار دارند؟

روابط ایالات متحده و کشور های غرب با روسیه، بر سر مسئله اوکراین به پایین‌ترین سطح آن پس از جنگ سرد سقوط کرده است.

پیش از این، حمله سایبری به استونیا در سال ۲۰۰۷ و تهاجم روسیه به گرجستان در سال ۲۰۰۸ باعث شد تا غرب، روسیه را تهدید جدی تلقی کند. در سوی دیگر روسیه، پیوستن بلغاریا، رومانیا، سلوانیا، سلواک و سه جمهوری بالتیک به ناتو، انقلاب نارنجی اوکراین، انقلاب گرجستان، و به ویژه سقوط حکومت یانوکوویچ در اوکراین را توطئه غرب علیه خود تلقی کرد و آنگاه به انضمام کریمیه دست زد.

حق نشر عکس Reuters

غرب در برابر آن به اعمال تحریم ها علیه روسیه ادامه داد و ناتو هشدار داد که از متحدینش در برابر روسیه دفاع خواهد کرد.

حالا، این سوال مطرح می شود که آیا جنگ سرد تازه ای بین روسیه و غرب آغاز شده است؟ یا دو طرف در آستانه جنگ سرد تازه قرار داریم و یا این که تنش های جدی، تصور جنگ سرد نوی بین روسیه و غرب را ایجاد کرده است؟

عبدالله شادان این سوالات را در بحث این هفته با دوکتور تورج اتابکی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل آسیای میانه و روسیه، عبدیف گنادی پیتروویچ، استاد د انشگاه و دپلومات سابق روسیه و دکتور ذاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه در کابل بررسی کرده است..