پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی: فرهنگ شنوندگی و تماشاگری در میان افغان‌ها

در بحث فرهنگی جمعه ( 17 مرداد/اسد) محب مدثر روش‌های برگزاری همایش ،محافل اجتماعی و کنسرت‌های خوب و منظم در میان افغان‌ها را بررسی کرده است . همچنین با مهمانان برنامه راه‌کارهای مناسب برای ترویج فرهنگ شنوندگی ،تماشاگری و حضور در محافل و کنسرت‌ها را جستجو کرده است.

در این بحث اسد بدیع آوازخوان و روان پزشک افغان ازسویس ٬ فرید مل رئیس "انجمن اجتماعی پیوند" که مسئولیت برگزاری کنسرت و گرد‌همایی‌های افغان ها در بریتانیای را برعهده دارد و حبیب امیری از تهیه کننده‌های ارشد برنامه‌های تلویزیون طلوع ازجمله برنامه معروف "ستاره افغان از کابل شرکت کرده اند.