پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در افغانستان سلامت روانی جوانان در چه وضعیت قرار دارد؟

سازمان ملل متحد دوازدهم ماه آگست را روز جوانان نام‌گذاری کرده و امسال تاکید بر "اهمیت سلامت روانی جوانان" به عنوان محور اصلی این روز تعیین شده است. در سراسر جهان یک میلیارد و دوصد میلیون نفر در گروه سنی پانزده تا بیست و چهار سال هستند که بر اساس گزارش سازمان ملل بیست درصد شان دچار حداقل یک مشکل روحی و روانی هستند. در افغانستان آمار دقیقی از بیماران روانی در دست نیست. اما گفته می‌شود که جنگ، فقر، بیکاری، نبود فرصت‌های تحصیلی و ادامه انواع خشونت‌ها سبب شده که شماری از جوانان از یک نوع بیماری روحی رنج ببرند. سید انور، خبرنگار بی بی سی در کابل در یک گزارش ویژه تحقیقاتی نگاهی افگنده به وضعیت سلامت روانی جوانان و کودکان در افغانستان.