پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازشماری شش هزار "صندوق رای سرنوشت ساز"

روند بررسی و بازشماری شش هزار صندوق آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شروع شد.

این شش هزار صندوق سرنوشت ساز خوانده شده و انتظار می رود با ختم کار رسیدگی به آن‌ها، تکلیف نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مشخص شود.

اسماعیل شهامت، خبرنگار بی بی سی در کابل می گوید کمیته های کمیسیون مشترک دو تیم انتخاباتی در مورد تعیین معیاد برگزاری لویه جرگه، یا نشست بزرگان قومی برای تغییر نظام در این کشور از ریاستی به صدارتی به توافق رسیده اند.