پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی دیدبان شفافیت معادن، در مورد قانون جدید

سازمان دیدبان شفافیت معادن افغانستان، با قانون جدید معادن مخالف است و می گوید این قانون دست مافیا و فسادگران را برای حیف و میل سرمایه های مردم باز می گذارد.

یکی از اعضای این سازمان به بی بی سی گفت آنها می خواستند در پنج مورد اصلاحاتی در این قانون وارد آید. شفافیت قردادها، پنهان نبودن هویت مالکان شرکت هایی که قرارداد با آنها بسته می شود، استخدام کارمندان داخلی برای شرکت هایی که دست به استخراج معادن می زنند و نیز تعلق نگرفتن پنج درصد عواید به محل مورد استخراج. از جمله ی این نکات مورد نظر دیدبان شفافیت بوده است.

وزارت معادن وسایر وزارت های سکتور اقتصادی امروز قانون معادن افغانستان را طی یک کنفرانسی معرفی کردند. قانون جنجال برانگیزی که حدود یک هفته پیش با امضای حامد کرزی رییس جمهور نافذ شد. هدف ازمعرفی این قانون معرفی ارزش های اقتصادی این قانون برای افغانستان و اطمینان و جلب سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری دربخش معادن خوانده شد.

جزییات بیشتر درگزارشی ازهمکار ما مرضیه عدیل ازکابل