سیزده کودک در میان افغان‌هایی بودند که در کانتینر پیدا شدند

حق نشر عکس AFP

پلیس در بریتانیا اعلام کرد از میان ۳۵ نفر افغان سوار بر کانتینر، ۱۳ نفر کودکانی بودند که بین یک تا دوازده سال سن داشتند.

این افراد از سیک های افغانستان هستند و در داخل کانتینری که روی یک کشتی از بلژیک به بریتانیا آمده بود، به این کشور وارد شدند.

کشتی آنها روز شنبه به بندر تیلبری در بریتانیا وارد شد. پلیس می گوید این افراد قربانی "قاچاق انسان" هستند.

یکی از مردهای این جمع کشته شده است و بقیه برای درمان کم شدن آب بدنشان و سرمازدگی به بیمارستان منتقل شدند.

سی نفر از آنها تا به حال از بیمارستان مرخص شده اند. در میان آنها ۹ مرد هستند و هشت زن که بین ۱۸ تا ۷۲ سال سن دارند.

چهار نفر دیگر هنوز در بیمارستان بستری هستند.

پلیس در حال تحقیق درباره چگونگی حضور آنها در کانتینر است.

پلیس همچنین، در گذشت یکی از سرنشینان این کانتینر را قتل می خواند و در حال تحقیق درباره چگونگی مردن مردی است که در این سفر همراه این افراد بوده است.

هم اکنون جسد او در حال بررسی توسط پزشکی قانونی است.

پلیس و پلیس بین الملل در حال تحقیق درباره این ماجرا هستند.

یکی از سخنگویان پلیس می گوید که سیک های تیلبری به این افراد برای به جا آوردن مناسک مذهبی و تهیه لباس کمک می کنند.

صلیب سرخ نیز برای آنها غذا و دارو تهیه کرده است.

یک وکیل مهاجرت به بی بی سی گفته که سیک ها در افغانستان تحت فشار جامعه هستند و برای همین تعداد آنها در حال کم شدن است و سعی می کنند به کشورهای اروپایی پناهنده شوند.

کارگران اسکله زمانی متوجه این افراد در کانتینتر شدند که پس از رسیدن کشتی باری و وقتی که خالی کردن بار آن را شروع کرده بودند، متوجه صدای "داد و فریاد و ضربه‌هایی" شدند که از داخل یک کانتینر شنیده می‌شد.

حدود ۵۰ کانتینر دیگر هم در این کشتی بررسی شد، تا اطمینان حاصل شود که فرد یا افراد دیگری در آن‌ها گرفتار نشده‌اند

مطالب مرتبط