پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اشرف غنی احمدزی: پست اجرایی اختیارات زیاد خواهد داشت

اشرف غنی احمدزی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، می‌گوید پست ریاست اجرایی که قرار است تشکیل شود، اختیارات زیادی خواهد داشت. ایجاد این پست که دو سال بعد به نخست‌وزیر اجرایی تبدیل خواهد شد، از توافقات دو رقیب انتخاباتی برای شکستن بن بست انتخابات بود. آقای احمدزی در گفت وگوی اختصاصی با بی بی سی می‌‌گوید او و عبدالله عبدالله بر سر ایجاد حکومتی موثر و پاسخگو همکاری می‌کنند. هارون نجفی زاده در ابتدای این گفتگو از او پرسید که معیارها برای ایجاد این حکومت "موثر و پاسخگو" چیست؟