پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیوه های جنگ افغانستان

بیوه های جنگ افغانستان: مستند رادیویی از زرغونه کرگر در باره زنان افغان و بریتانیایی که شوهران شان را در جنگ افغانستان از دست داده اند. اما زندگی این بیوه‌ها پس از شوهران شان، چگونه است و چه تفاوت‌هایی در زندگی بیوه‌های بریتانیایی و افغان دیده می‌شود.