نیویورک تایمز: دولت افغانستان خبرنگار ما در کابل را ممنوع الخروج کرد

حق نشر عکس AFP

دفتر دادستانی کل افغانستان، گزارشگر نیویورک تایمز در کابل را ممنوع الخروج اعلام کرده است. روزنامه نیویورک تایمز تایید کرده که دادستانی کل افغانستان امروز گزارشگر این روزنامه در کابل را "احضار کرده و او را ممنوع الخروج ساخته است."

این روزنامه نوشته: "ماتیو روزنبرگ، ۴۰ ساله، گزارشگر تایمز در دفتر کابل از سوی دادستانی کل افغانستان برای یک صحبت غیررسمی در مورد یک مقاله این روزنامه که روز سه شنبه منتشر شد، احضار شد."

در این مقاله آمده که چهره‌های قدرتمند دولت افغانستان برای "شکاندن بن بست انتخابات" در مورد ایجاد یک دولت موقت مشغول گفت‌وگو هستند.

نیویورک تایمز نوشته که این چهارمین باری است که دولت افغانستان علیه این روزنامه تهدید به پیگیری قانونی کرده یا هم علیه این روزنامه شکایت کرده است.

تلویزیون طلوع نیز گزارش داده که دادستانی کل افغانستان اعلام کرده که ماتیو روزنبرگ، گزارشگر نیویورک تایمز به دلیل نشر "خبرهای بی اساس در مورد تشکیل دولت موقت" در افغانستان، ممنوع الخروج است.

مقامات دولت افغانستان تا کنون در این مورد جزییات بیشتری ارائه نکرده اند.