کمیسیون انتخابات افغانستان: حدود ۶۰ درصد آرا بررسی شده است

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که تاکنون حدود ۶۰ درصد صندوق‌های رای بررسی شده که بالغ بر بیش از ۱۴ هزار صندوق رای می‌شود. کل صندوقهای انتخابات افغانستان حدود ۲۳ هزار است.

آقای امام محمد وریماج،مسئول هماهنگی بررسی آرا درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور افغانستان که گفته بود باید تا ۱۵ روز آینده سرنوشت انتخابات افغانستان مشخص و رئیس جمهور جدید این کشور آغاز به کار کند، گفت:" اگر کار بررسی آرا به روند کنونی پیش رود، اعلام نتیجه انتخابات مشخص شده ممکن نیست."

او افزود که اگر تغییری در روند بررسی ایجاد و ناظران غیر فنی کنونی دو ستاد جای خود را به افراد فنی عوض کند امکان دارد که این کار تحقق یابد.

به نظر او در غیر آن صورت اگر این روند به صورت کنونی ادامه یابد تا ۲۰ روز آینده بررسی آرا وقت خواهد گرفت.

درگیری دیشب

دیشب کارمندان خدماتی کمیسیون انتخابات افغانستان و ناظران ستاد آقای عبد الله با هم درگیر شدند. این درگیری به گفته نماینده ستادعبدالله برای ۶ ساعت ادامه یافت.

به گفته نمایندگان دو ستاد انتخاباتی و کمیسیون انتخابات در این درگیری از اسلحه سرد و گرم استفاده شده است ولی درباره تعداد زخمی شدگان آمار متفاوت ارائه شده است.

تیم عبد الله تعداد زخمی شدگان را ۱۱ نفر ذکر کرده ولی کمیسیون انتخابات تعداد آنان را ۵ نفر ذکر کرده است.

دو تیم عبد الله و اشرف غنی مدعی هستند که در این درگیری از اسلحه گرم استفاده شده ولی کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید که در این درگیری بیشتر افراد توسط قیچی، چاقوی موکت‌بری و انبر دست که برای باز کردن مهر و موم صندوقها استفاده می‌شدند، زخمی شده‌اند.

ژنرال ظاهر اغبر، از تیم آقای عبدالله درباره درگیری دیشب به بی‌بی‌سی گفت که یک تعداد صندوق توسط کارگران به میزهای محل بررسی آرا آورده شده بودند که خالی بودند، وقتی کارگردان دوباره می‌خواستند که این صندوق‌ها را منتقل کنند با ممانعت اعضا تیم اصلاحات و همگرای روبرو شد و درگیری به وقوع پیوست.

او گفت در مدتی زمان کوتاهی درگیری به تمام محل بررسی آرا کشانده شد و از ساعت ۵ عصر تا ۱۱ شب ادامه یافت که به تعداد ۱۱ نفر زخمی شدند که وضعیت دو نفر آنا وخیم است.

آقای اغبر کسی و یا نهادی را به صورت مشخص متهم به آغاز این درگیری نکرد ولی گفت کسانی اقدام به این درگیری نمودند که به انتخابات افغانستان جفا کرده‌اند و رای مردم افغانستان را به گفته او 'دزدیده‌اند.'

عبدالرحمن خروتی، نماینده تیم احمدزی نیز گفت که در این درگیری از اسلحه سرد و گرم استفاده شده و مدعی شده که مقامات ارشد این تیم این نوع سلاحها را برای ناظران خود به داخل کمیسیون منتقل می‌کنند.

به گفته آقای خروتی آنان به به نهادهای امینتی مستقر در کمیسیون راجع به این موضوع شکایت کرده است.

آقای وریماج درباره نحوه آغاز درگیری به بی‌بی‌سی گفت که تاکنون دلیل اصلی این درگیری مشخص نیست. عوامل مختلف به عنوان عامل آن گزارش شده که گفته می‌شود به دلیل مسخره کردن کارمندان خدماتی، برخورد صندوق به یکی از ناظران و گرفتن عکس باعث درگیری شده‌است.

او افزود که کمیسیون یک تیم حقیقت یاب را برای بررسی این حادثه که مرکب از نمایندگان دو ستاد انتخاباتی و نماینده کمیسیون انتخابات است موظف کرده تا علت اصلی این درگیری را مشخص کند.

این عضو کمیسیون انتخابات افغانستان افزود که حدود ۵ نفر در این حادثه زخمی شده که بیشتر از این افراد توسط قیچی، چاقوی موکت‌بری و انبر دست که برای باز کردن مهر و موم صندوقها استفاده می‌شدند، زخمی شده‌اند.

او گفت که افرادی که با ناظران ستاد انتخاباتی تیم اصلاحات و همگرایی درگیر شدند، کارمندان رسمی کمیسیون انتخابات نبودند بلکه کارمندان روز مزد خدماتی این کمیسیون بودند که چهار نفر آنان دیشب بازداشت و امروز نیز به آنان اجازه داده نشد که دوباره به کار برگردند.

مطالب مرتبط