پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش موارد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان

کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان در تازه ترین گزارش خود گفته است که موارد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان در شش ماه اول سال جاری میلادی افزایش یافته است. براساس این گزارش، میزان خشونت علیه خبرنگاران، شصت درصد نسبت به زمان مشابه در سال 2013 افزایش یافته است و مقام‌های دولتی و ماموران پلیس افغان، عامل بیشترین بخش این خشونت‌ها بوده اند. این کمیته می‌گوید ناامنی و کشکمش‌های انتخاباتی باعث افزایش موارد خشونت علیه خبرنگاران شده و این مسایل باعث فرار خبرنگاران خارجی نیز شده است.

گزارش وحید پیکان را بشنوید: