پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عبدالله عبدالله مهمان هارد‌تاک تلویزیون جهانی بی‌بی‌سی

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، انتظار می رفت پیشرفت این کشور را برجسته کند، اما در عوض این انتخابات خطر وارد کردن زخم های تازه را در پی آورده است . روند به درازها کشیده شده به نظر می‌رسید پیروزی دور دوم را برای اشرف غنی ببار بیاورد، اما رقیب او، عبدالله عبدالله، ادعای تقلب گسترده را مطرح کرد و حالا تفتیش کل آرا ادامه دارد. امریکایی ها از هر دو رقیب می‌خواهند که قدرت را تقسم کنند. استیفن سکر، در برنامه هارد تاک از عبدالله عبدالله پرسید که آیا او درحال حاضر به سود افغانستان کار می‌کند یا به نفع خود؟