پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یکصدمیلیون یورو هزینه بازسازی و تجهیز میدان هوایی قندهار

میدان هوایی بین‌المللی قندهار در جنوب افغانستان با دو خط پرواز یکی از بزرگترین فرودگاه‌های افغانستان است. بازسای و توسعه این میدان‌هوایی در سال‌های اخیر توجه شماری از خطوط هوایی بین‌المللی را جلب کرده، بگونه‌ای که به تازگی خطوط هوایی فلای‌دبی، به اضافه چندین شرکت بین‌المللی دیگر پروازهای مستقیم خود را به قندهار آغاز کرده اند. میدان هوایی بین المللی قندهار ۵۰ سال پیش ساخته شده بود. اما در سه سال اخیر تلاش‌ها برای تجهیز آن به معیارهای جهانی با مصرف یکصد میلیون یور ادامه داشته است. مامون درانی این گزارش را از قندهار فرستاده است.