پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حامد کرزی و دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفتگو کردند

حامد کرزی و دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در مورد چگونگی برگزاری مراسم تحلیف و شرکت در نشست سران ناتو در بریتانیا گفتگو کرده اند. پیشتر آقای کرزی در دیدارش با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کابل گفته بود، دوم سپتمبر تاریخ جدیدِ پیش بینی شده برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری، تغییر ناپذیر است. از سوی دیگر کمیسون انتخابات افغانستان گفته تا حال بیش از 70 درصد کل آراء انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان, تفتیش شده است.

فرهاد محمدی گزارش میدهد