جرگه آزاد، روابط افغانستان در سال‌های اخیر با همسایه ها - برنامه ۲۶
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جرگه آزاد، روابط افغانستان در سال‌های اخیر با همسایه ها - برنامه ۲۶

روابط افغانستان در سال‌های اخیر با همسایه هایش به خصوص ایران و پاکستان تنش زا بوده٬ بزرگترین مساله میان افغانستان و این همسایه ها٬ ادعای مداخله در امور داخلی کشور است.

جرگه آزاد برای اولین بار به ولایت مرزی هرات سفر کرده و به این مساله پرداخته است. مهمانان این برنامه٬ محمد اسماعیل خان از وزیران پیشین کابینه٬ ناهید فرید عضو مجلس نمایندگان و کارشناس مسایل بین الملل٬ رستم شاه مهمند سفیر سابق پاکستان در افغانستان و نادر خان کتوازی عضو کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه هستند.

این برنامه را تاج الدین سروش تهیه و اسماعیل سعادت ارایه کرده است.