پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسحور جمال، از پیش‌کسوتان موسیقی حماسی افغانستان درگذشت

جلیل احمد مسحور جمال از پیشکسوتان موسیقی افغانستان روز یکشنبه دوم ماه سنبله/شهریور در ۶۹ سالگی در شهر آنهام هلند در گذشت. مسحور جمال در چند سال گذشته، از بیماری سرطان رنج می‌برد. جلیل احمد معروف به مسحور جمال را از پیشکسوتان موسیقی حماسی در افغانستان می‌شناسند که با آهنگ های میهنی و حماسی خود بیشتر شهرت داشت. مسحور جمال در ۱۳۲۴ ( ۱۹۴۵ میلادی ) در شهر کابل متولد شد. وی از دوران کودکی علاقمند موسیقی شد و با استفاده از ترانه های استاد غلام حسین آواز خوان اهل خرابات یا سبک هندی موسیقی در مراسم رسمی در مدرسه آوازخوانی می‌کرد.

مصاحبه آصف معروف را بشنوید که در چهارم آکست دوهزارو چهار میلادی انجام شده است.