پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قابله‌های تاجیکستانی در ولایت غور افغانستان

افغانستان از کشور‌ های است که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در آن بالا است. کمبود قابله و عدم دسترسی به کلینک‌های صحی از دلایل اصلی بلند بودن میزان مرگ و میر مادران در افغانستان خوانده می‌شود. برخی از نهاد های غیردولتی در هماهنگی با وزارت صحت عامه این کشور برای کاهش سریع مرگ و میر مادران، شماری از قابله های خارجی را هم استخدام کرده اند. شش تن از قابله های تاجیکستانی در حال حاضر در مناطق دور‌دست و نا امن غور کار می کنند. محمد قاضی زاده در دومین بخش از رشته گزارش های که در سفر به غور تهیه کرده، نگاهی انداخته به چگونگی کار قابله های تاجیکستانی در این ولایت.