پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محمد محقق: با روند سیاسی تا هنوز مخالفت نشده است

محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله نامزد انتخابات در یک مصاحبه اختصاصی با بی بی سی گفت تفتیش آرا از نظر آنها منتقی است، اما با روند سیاسی هنوز مخالفت نشده است و مذاکرات در این زمینه ادامه خواهد یافت.

هارون نجفی زاده با اقای محقق مصاحبه کرده و پرسیده چرا تفتیش زیر نظر سازمان ملل متحد را تحریم کرده اید؟