پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سومین فصل ليگ برتر فوتبال افغانستان

سومین فصل ليگ برتر فوتبال افغانستان با مشارکت هشت تیم دیروز در کابل آغاز شده است. برگزار کنندگان لیگ برتر می‌گویند در روز نخست بیشتر از سه هزار تماشاچی حضور یافته بودند.

سید انور خبرنگار بی بی سی در کابل که لیگ برتر فوتبال را دنبال کرده می‌گوید شور و هیجان در میان تماشاچیان در میدان سبز کابل احساس می شد.