امکان همگرایی جهانی و منطقه‌یی در مبارزه علیه دولت اسلامی عراق
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امکان همگرایی جهانی در مبارزه علیه دولت اسلامی عراق

حق نشر عکس AP

به نظر می رسد که نگرانی بین المللی و منطقه‌یی از ادامه‌ی پیش‌روی گروه جهادی دولت اسلامی یا "آی اس" در عراق و سوریه باعث شده تا از یک سو، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ی شماره ۲۱۷۰ در خصوص مبارزه با پیش‌روی این گروه را به اتفاق آراء تصویب کند و از سوی دیگر سوریه از عملیات احتمالی نظامی ایالات متحده در قلمروش البته، مشروط به همآهنگی با دمشق، استقابل کند؛ همچنین، کشور ها و حکومت های رقیب و دارای مواضع و سیاست‌های متفاوت در منطقه از جمله مصر و قطر در عربستان به گفتگو بپردازند و ایران معاون وزیر خارجه اش را به عربستان سعودی بفرستد و علی الظاهر برای اقدامات مشترک علیه دولت اسلامی عراق، به نوعی همگرایی برسند و تغییراتی در معادلات منطقه‌یی رونما شود.

حق نشر عکس non

عبدالله شادان در بحث این هفته، چند و چون این تحولات در روابط و همگرایی منطقه‌یی و جهانی در مبارزه علیه گروه جهادی دولت اسلامی عراق را با دکتر محمد جوادر صالحی استاد علوم سیاسی در دانشگاه گورشاد در کابل، کامران متین، دانشیار روابط بین الملل رد دانشگاه ساسکس بریتانیا و علی صدر زاده کارشناس جهان عرب بررسی کرده است.