پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان، از اوج پرواز تا پرتگاه سقوط

زمانی شهر کراچی پاکستان برای مسافران هوایی که میان غرب اروپا و شرق آسیا سفر می‌کردند، محل ترانزیتی طبیعی به شمار می‌رفت، اما حالا دیگر آن روزگاران گذشته اند. اکنون خشونت در این شهر چنان ریشه دوانیده که کمتر خارجی جرئت می‌کند از این شهر بازدید کند. بیشتر مسافران در عوض در دبی توقف می‌کنند. روب کریلی، خبرنگار آزاد، در این مطلب برای بی‌بی‌سی نوشته، خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان نیز با سرگذشتی مشابه مواجه شده است.