پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگوی ضیا شهریار با سخنگوی ستاد اشرف غنی احمدزی

طاهر زهیر، سخنگوی ستاد اشرف غنی احمدزی در واکنش به این تصمیم ستاد آقای عبدالله گفت که "تیم اصلاحات و هم‌گرایی با طرح مطالبات فراقانونی و با خواسته‌های خلاف قانون خود مسئول به بن‌بست کشاندن مذاکرات سیاسی بر سر تشکیل دولت وحدت ملی هستند."

طاهر زهیر در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفت که "از این تصمیم ستاد آقای عبدالله متاسف هستیم. ما مانع بر سر راه رسیدن به یک نتیجه نبودیم و نیستیم. ما طرفدار ایجاد دولت وحدت ملی و به نتیجه رسیدن مذاکرات هستیم."