جرگه آزاد، تاثیرگذاری انتخابات بالای اقتصاد کشور - برنامه ۲۷
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جرگه آزاد، تاثیرگذاری انتخابات بالای اقتصاد کشور - برنامه ۲۷

از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ماه‌ها می‌گذرد اما سرنوشتش تا هنوز معلوم نیست، طولانی شدن این پروسه زیان‌های زیاد مالی بالای اقتصاد مردم گذاشته است.

جرگه آزاد، این بار روی تاثیرگذاری انتخابات بالای اقتصاد کشور بحث کرده است. در این برنامه حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه، خان‌جان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع، نورالله دلاوری رییس ده افغانستان بانک، فاطمه عزیز عضو ولسی جرگه و خان محمد باز، رییس اتحادیه صرافان در سرای شهزاده کابل دعوت شده اند.

این برنامه را تاج الدین سروش تهیه و اسماعیل سعادت ارایه کرده است.