پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده تجاوز گروهی درپغمان

دادگاهی در کابل هفت متهم پرونده تجاوز جنسی گروهی به چهار زن در منطقه پغمان را به اعدام محکوم کرده است. رئیس هیات قضایی اتهامات وارده بر متهمان را در دادگاه، آدم‌ربایی، زنای به عنف و سرقت مسلحانه اعلام کرد. صفی‌الله مجددی رئیس هیات قضایی دادگاه گفت که دادگاه برای پنج تن از متهمان حکم ۳۵ سال زندان و اعدام و برای دونفر دیگر ۲۰ سال زندان و اعدام صادر کرده است. او افزود که آنها از حق استیناف خواهی برخوردار هستند. این پرونده ۱۰ متهم دارد که سه تن از آنها فراری اند. حکم اعدام این افراد به اتهام سرقت مسلحانه داده نشده، نه تجاوز جنسی.

جزئیات در گزارشی از صفی الله امین زاده از کابل