پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عبدالله: تلاش‌های سیاسی به بن بست رسیده است

عبدالله عبدالله نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار بود امروز فیصله نهایی خود در مورد "انتخابات" و "تشکیل دولت وحدت ملی" را اعلام کند، بار دیگر این تصمیم‌گیری را به هوادرانش واگذار کرد. آقای عبدالله گفت که تلاش‌های سیاسی به بن‌بست رسیده و نتایج انتخابات را هم نمی‌پذیرد، اما او هیچ گزینه ی را برای بیرون رفت از بن‌بست پیشنهاد نکرد. آقای عبدالله این اظهارات را امروز دوشنبه(8 سپتامبر 2014) پس از گفتگو با اشرف غنی احمدزی رقیب انتخاباتی اش ابراز کرد.

برای تفسیر اظهارات عبدالله عبدالله، نجیبه فیروز با وحید عمر یکی از اعضای تیم او گفتگو کرده و ابتدا پرسیده که این موضعگیری دکتور عبدالله به چی معنی است؟