پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاکید حامد کرزی بر تشکیل هرچه زودتر حکومت جدید

حامد کرزی در مراسم سیزدهمین سالگرد ترور احمدشاه مسعود فرمانده پیشین مجاهدین گفت که افغانستان نیاز "فوری" به حکومت جدید دارد که هر دو نامزد می‌توانند آن را تشکیل دهند. او در این مراسم، از اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله نامزدان انتخابات افغانستان خواسته که همین امروز با هم به توافق برسند. آنگونه که در گزارش ملیار صادق آزاد خبرنگار بی بی سی در کابل آمده؛ شرکت کننده های این مراسم به صبغت‌الله مجددی رهبر جهادی، اجازه سخنرانی ندادند و این مراسم با بی نظمی پایان یافت.