پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تخریب یک پل اساسی در بدخشان توسط طالبان

شورشیان طالبان، یک پل اساسی را در شاهراه فیض آباد-اشکاشم تخریب کرده اند. تخریب این پل در ولسوالی نا آرام وردوج، موجب بسته شدن راه مواصلاتی چهار ولسوالی دور دست بدخشان شده است. قربان علی همزی، خبرنگار بی‌بی‌سی در بدخشان می‌گوید تخریب این پل از سوی طالبان مردم را با مشکلاتی زیاد مواجه کرده است.