پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنجال برسر مداخله بانک‌ها در همه‌پرسی اسکاتلند

در بریتانیا جنجال بر سر مداخله رهبران بخش اقتصاد و بانک‌ها در بحث استقلال اسکاتلند، تشدید شده است. چند بانک عمده بریتانیا گفته‌اند که در صورت استقلال اسکاتلند از آن سرزمین خارج خواهند شد. و برخی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای هم هشدار داده اند که قیمت کالاهای خود را برای اسکاتلند مستقل، افزایش خواهند داد. الکس ساموند، وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب استقلال طلب این ناحیه می‎گوید شرکت های نفتی، فروشگاه‌ها و لندن نمی‌توانند به اسکاتلند زور بگویند. در این حال، یک بانک معتبر جهانی‎گفته رای دهندگان و سیاستمداران نتوانسته اند پیامدهای منفی جدایی اسکاتلند از بریتانیا را درک کنند. براساس یک نظرسنجی تازه، شمار طرفداران بقای اسکاتلند در بریتانیا 52 درصد و طرفدارن استقلال 48 درصد است. اما چرا در اسکاتلند این همه‌پرسی صورت می‌گیرد و پیشنه استقلال خواهی در این منطه چیست؟ نجیبه فیروز گزارش میدهد.