پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیماخلیل: چرا دیگر چادر نپوشیدم

شیما خلیل، خبرنگار بخش جهانی بی‌بی‌سی در این یاداشت توضیح داده است که چرا چادرش را از سر برداشت، اما حالا مجبور است آن را دو باره برسر کند. شیما خلیل برای پوشش رویدادهای خبری پاکستان، به‌تازگی به اسلام آباد فرستاده شده است.