پاکستان در مرز با افغانستان ۴۸۰ کیلومتر خندق حفر می‌کند

Image caption مرز میان افغانستان و پاکستان به خط دیورند مسما است

دولت افغانستان هیاتی را برای ارزیابی و بررسی خبر حفر خندق در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان در منطقه بلوچستان تعیین کرده‌است.

مقامات در ایالت بلوچستان پاکستان گفته‌اند برای جلوگیری از عبور و مرور "افراد مشکوک و متوقف ساختن قاچاق مواد مخدر" مشغول حفر خندق در منطقه مرزی با افغانستان هستند.

بر اساس خبرنامه ریاست اداره امور دولت افغانستان "رئیس جمهوری هیاتی را تحت ریاست معاون وزارت داخله و با عضویت معاونان وزارت خارجه، دفاع و سرحدات، اقوام و قبایل افغانستان و تیم‌های فنی، برای ارزیابی این موضوع توظیف کرده است."

در این خبرنامه آمده که"هیات موظف است با توجه به اسناد و شواهد تاریخی و موثق، موقعیت این حفریات را مورد مطالعه و بررسی قرار داده، نظر مشترک و تفاهم‌شده‌شان را طی مدت ده روز به مقام ریاست جمهوری افغانستان گزارش دهند."

طاهر خان، گزارشگر بی‌بی‌سی در اسلام‌آباد می‌گوید که مقامات بلوچستان پاکستان گفته اند برای تامین امنیت این ایالت ناآرام، آنها برنامه حفر ۴۸۰ کیلومتر خندق را در امتداد مرز با افغانستان روی دست گرفته اند که تا کنون ۲۳۵ کیلومتر آن تکمیل شده است.

گزارشگرانی‌که از محل دیدن کرده‌، گفته اند که در حال حاضر صدها کارگر و تجهیزات زیادی در حال حفر این خندق در شمال بلوچستان هستند.

مرز میان افغانستان و پاکستان به خط دیورند مسما است و دولت افغانستان این خط را به عنوان مرز رسمی میان دو کشور به رسمیت نمی‌شناسد.

خط دیورند در سال ۱۸۹۳ براساس معاهده‌ای بین حکومت وقت افغانستان و دولت هند بریتانیایی مشخص شد و این معاهده را از جانب افغانستان امیر عبدالرحمان خان و از جانب بریتانیا سر مورتیمر دیورند وزیر خارجه هند بریتانیایی امضا کردند.

پس از آن هم کلیک چند معاهده دیگر بین افغانستان و بریتانیا به امضا رسیده که این مرز را تایید می‌کنند.

پس از آزادی پاکستان در سال ۱۹۴۷، دولت وقت افغانستان هرچند استقلال و دولت پاکستان را به رسمیت شناخت، اما از به رسمیت شناختن مرز بین دو کشور خودداری کرد.

به دنبال تیره شدن روابط بین پاکستان و افغانستان، دولت افغانستان معاهده دیورند را به صورت یک‌جانبه ملغی اعلام کرد.

دولت‌‌های افغانستان این خط را تحمیلی می‌دانند و گفته‌اند که قرارداد خط دیورند با مقامات هند بریتانیایی امضا شده بود و اکنون نیاز است تا با پاکستان به عنوان یک کشور جدید در مورد خطوط مرزی دو کشور دوباره مذاکره صورت گیرد.

هرچند سیاست رسمی دولت افغانستان به رسمیت نشناختن این مرز است، اما شمار منتقدان چنین سیاست در داخل کشور هم کم نیستند و آنها معتقدند که بحران کنونی افغانستان نتیجه اتخاذ چنین سیاستی است.

مطالب مرتبط