پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری دادگاه استیناف متهمان پرونده تجاوز جنسی پغمان

دادگاه استیناف متهمان پرونده تجاوز جنسی گروهی پغمان روز دوشنبه در کابل برگزار شد. دادگاه استیناف کابل در جلسه علنی، حکم اعدام پنج تن از متهمان این پرونده را تأییدکرد. اما دو متهم دیگر را بی گناه شناخت. صدیق الله حقیق، رئیس هیات قضایی دادگاه استیناف کابل گفت که جرم پنج تن از متهمان در جرایم آدم ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی گروهی، خشونت علیه زنان و غارت اموال مردم ثابت شده است. قاضی تاکید کرد که حکم این دادگاه نهایی نیست و متهمان حق فرجام خواهی در دادگاه عالی را دارند. قبلا دادگاه ابتدایی تمامی هفت متهم این پرونده را به اعدام محکوم کرده بود.

گزارش مرضیه عدیل را در این مورد بشنوید.