پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کمیسیون شکایات انتخاباتی: تصمیم در مورد انتخابات ریاست جمهوری نهایی شد

کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که تصمیم این کمیسیون در مورد شکایت های مرتبط به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نهایی و به کمیسیون انتخابات فرستاده شده.

رئیس این کمیسیون گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات ۲۴ ساعت فرصت دارد تا به این تصمیم اعتراض کند در غیر آن باید مطابق به قانون، نتیجه انتخابات را اعلام و نامزد پیروز انتخابات را معرفی کند.

همزمان شماری از رهبران جهادی و سران هرسه قوه دولت امروز در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور فیصله کرده اند که برای رسیدن به یک نتیجه فوری و سریع در مورد بن بست انتخاباتی فردا جمعه نشستی را با هر دو نامزد برگزار میکنند.

ملیار صادق آزاد از کابل گزارش می دهد.